Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-637/20.11.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  20-11-2020

  З А П О В Е Д: 

  РД-637/20.11.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение V

  От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.28, УПИ X-185 по плана на с.Бяга, общ. Брацигово.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Заповед № РД-636/20.11.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  20-11-2020

  З А П О В Е Д: 

  РД-636/20.11.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТ, Решение VII

  От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.40, УПИ VIII-597 по плана на с.Бяга, общ. Брацигово.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  ИВАНКА АНГЕЛОВА РУСКОВА

                                                                              ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                             УЛ. „ КАРДАМ „ №13,

                                                                                     ВХ.А, ЕТ.3, АП. 17

   

                                                                                                               СПАСКА АНГЕЛОВА ДАНЧЕВА

                                                                             ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                                                   БУЛ. „ МАРИЦА" №6, ЕТ.3, АП. 11

                                                                                                             

          

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-527/08.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци   Ангел Петров Русков, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 366.53, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 1000 кв.м. .

                                      

        

   

   

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  ИВАН ЙОРДАНОВ МАДЖЕВ

                                                                                                       ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                                УЛ. „ БОГОМИЛ" №114,ЕТ.6,АП.12

   

      

                                                                                                        

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-525/07.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци  Тодор Костадинов Нучев, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 366.62, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 898 кв.м. .

                                      

        

   

   

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  ИНА НИКОЛОВА ЯНЕВА                                                                                                         

                                                                                             ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                                                                          УЛ." СЛАВЯНСКА" №95, ЕТ.15, АП.75

      

                                                                                                        

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-519/07.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци   Никола Ангелов Янев, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 366.78, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 1124 кв.м. .

                                      

        

   

   

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  АНКА ЛЮБЕНОВА ДИМОВА

                                                                                                                             ГР. СТАРА ЗАГОРА

                                                                                                                  УЛ. „   ХАН АСПАРУХ"№9,

                                                                                              ВХ.Б, ЕТ.1, АП.1


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-523/07.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци    Любен Симеонов Илиев, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 366.87, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 1640 кв.м. .

    

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

                                                                                               С. КОЗАРСКО

                                          УЛ. „ ОСЕМНАДЕСЕТА"  №61                                                      

       

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-546/08.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци Стойчо Стоилов Бубаров, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 369.1, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 615 кв.м. .

   

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

                                                                                                         ГР. ПЛОВДИВ

                                                                                                    БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ "№234

                                                          ЕТ.2, АП. 6 

   

                                                                                                  БОЯНА ТРИФОНОВА ПОПОВА-

                                                         СТАНЧЕВА

                                                                                               БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ "№234

                                                        ЕТ.2, АП. 6 

   

                                                                                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

                                                                               ЗЛАТИНОВА-ПОПОВА

                                                                                               БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ "№234

                                                        ЕТ.2, АП. 6 

   

                                                                                 ЗОЯ ИВАНОВА ПОПОВА

                                                                                              БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ "№234

                                                       ЕТ.2, АП. 6 

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-543/08.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци  Трифон Иванов Попов, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 369.6, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 1473 кв.м. .

   

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

                                                                     ГР. ПАЗАРДЖИК

   УЛ. „ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"№52, ЕТ.3,                     АП.8

   

                                                                                                               ВИОЛИТА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

                                                                                                               ГР. ПАЗАРДЖИК

                                                                                             УЛ. „ ЯКОВ МАТАКИЕВ"№76,

                                                                                                                                                                                                     ВЕСКА ДИМИТРОВА ПРИСАДНИКОВА

  ГР. ПАЗАРДЖИК

    УЛ. „ ГЕОРГИ ПЕНЕВ" 29, ЕТ.4, АП.11

                                                 

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-541/08.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци  Костадин Ангелов Костадинов, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 369.15, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 577 кв.м. .

   

  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  16-11-2020

  НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАБАКОВ

                                                       ГР. СОФИЯ

                                                                                                        Ж.К. „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №3,

                                                                  ВХ. Г, ЕТ.4, АП.83

                                                


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-539/08.10.2020г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Н-ци  Никола Илиев Кабаков, върху новообразуван имот извън стройтелните граници, с номер 369.17, местност "  ТАУШАН БАИР", землище с. Козарско с площ 557 кв.м. .


  Надежда Казакова

  Кмет на община Брацигово

   /Подпис/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик