Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • КОНКУРС ЗА ЕКИП МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

  10-08-2017

  КОНКУРС ЗА ЕКИП МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

   Условията и изисквания за кандидатстване, може да намерите ТУК

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

  01-08-2017

  ОБЯВА

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

   НА ДЛЪЖНОСТ : МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

   БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:  4 (четири)

  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ОТ: 01.09.2017г.

   МЯСТО НА РАБОТА :

  - ДГ „Здравец" гр. Брацигово - 2 места.

  - ДГ „Слънце "  с.Исперихово  - 1 място.

  - Медицинска сестра в училищен кабинет по график в ОУ „Христо Ботев " с. Бяга и   в ОУ „ Христо Ботев " с. Исперихово - 1 място.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА-   образование по специалността „Медицинска сестра"- висше - бакалавър;

   РАБОТНО ВРЕМЕ : пълно  (осем часов работен ден)  

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

  1.Заявление за заемане на длъжността;

  2.Професионална автобиография;.

  3.Копие от документ,  удостоверяващ завършено  образование;

  4.Свидетелство за съдимост; 

  5.Медицинско свидетелство;

  6.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; 

  7.Други;

   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

   от 01.08  до 18.08.2017г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, СТАЯ № 9  

  ПРИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АОЧР ", тел. за връзка 03552 20 65, вътр.110 .

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик