Община Брацигово logo
Община Брацигово

Уникален №ОП2017-003: „Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия за нуждите наДСП, ДЦВХУ, ОТ, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма и КСУДС/ в гр. Брацигово, община Брацигово“

 

03-04-2017

Изтегли:

Решение за откриване на процедура чрез пряко договаряне

Покана

Образци

13.04.2017 г. Протокол от договаряне

13.04.2017 г. Доклад на комисията до кмета на общината

13.04.2017 г. Решение за определяне на изпълнител на поръчката

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик