Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2017-009 ""Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр.Брацигово, община Брацигово за 2017/2018/ година"

 

01-11-2017

Изтегли:

01.11.2017 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;

01.11.2017 г. - Документация за условията и реда за участие в обществената поръчка;

01.11.2017 г. - Образци на документи с указания за попълване;

15.11.2017 г. - Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик