Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2018-002:“Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител за нуждите на обекти собственост на община Брацигово намиращи се в гр.Брацигово, с.Розово и с. Жребичко, за срок от 12 месеца “

 

02-02-2018

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура към АОП

Техническа спецификация

12.03.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

12.03.2018 г. - Договор за снабдяване с ел. енергия и приложенията към него

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик