Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2018-003:"„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦВХУ, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма и КСУДС/ в гр. Брацигово, община Брацигово по 5 обособени позиции

 

06-02-2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Осигуряване на  Топъл обяд  по оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане към Домашен социален патронаж и  Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Брацигово, община Брацигово"  по обособени позиции :

 

Обособена позиция № 1: "ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ  И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ";
Обособена позиция № 2: "ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА ";
Обособена позиция № 3:
"ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ ";

Обособена позиция № 4: "ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ  ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ  И  ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";

Обособена позиция № 5: " ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ  И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ'';

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

Технически спецификации

Методика за оценка

Образци за участие

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик