Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2018-006:„Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатационен сезон 2018/2019 година„

 

11-09-2018

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик