Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на Базова станция PZ0006( BRATZIGOVO ) в базова станция с честотен обхват

 

28-02-2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на Базова станция PZ0006( BRATZIGOVO ) в базова станция с честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел„ ЕАД PZ0006А                     (BRATZIGOVO).

Административен адрес : гр. Брацигово, община Брацигово, обл. Пазарджик, местност „ Свети Спас"

Адрес по КК: Поземлен имот с идентификатор 06207.2.674 по КК на гр. Брацигово

            Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик