Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

 

24-10-2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

 

 

         Съобщаваме, че  е  издадено  от РИОСВ - Пазарджик  Становище  №2-2/2017 по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Брацигово.

         Становището може да се види в общинска администрация, ул."Атанас Кабов" № 6А, втори етаж, стая № 5 или на посочения по-долу линк.

         Становището може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Пазарджик

 

Становището може да видите ТУК! 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик