Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

съобщение за изменение на общ устройствен план на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор 61220.18.439, м. „ Криви Ленища“ по ККР на с.Равногор

 

14-07-2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Брацигово има издадено решение № ПК-03-ЕО/2020 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ- Пазарджик за изменение на общ устройствен план на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор 61220.18.439, м. „ Криви Ленища" по ККР на с.Равногор,общ.Брацигово, обл. Пазарджик с цел промяна  предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия " за жилищно строителство" с предвиждане на устройствена зона „Жилищна с малка височина".

 

        Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 - дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр. Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg  или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 .

E-mail: riewpz@riewpz.org.

С Решението може да се запознаете ТУК!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик