Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Информиране на гражданите от община Брацигово, за дните в които в ТП на НОИ – Пазарджик ще се издават удостоверения за ползване на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

 

01-06-2020

Във връзка със стартиране на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г., ТП на НОИ - Пазарджик уведомява, че удостоверенията за ползване на парични помощи за профилактика и рехабилитация се издават в дните:

вторник  и  четвъртък

от 830 ч. до 1630 ч.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик