Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Върховният административен съд на Република България отмени наложената финансовата корекция на Община Брацигово!

 

01-07-2020

Уважаеми съграждани,

 

Искаме да Ви уведомим, че финансовата корекция, която беше наложена на Община Брацигово на 21.12.2017 год. от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" в размер на 1 583 146,08 лв. без ДДС от стойността на финансова  помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по Договор№13/321/00295 от 05.11.2010 год. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на канализационна система на село Козарско, община Брацигово и рехабилитация на пътна мрежа на община Брацигово" е отменена с Решение №  8502  от 30.06.2020 година  на Върховният административен съд на Република България.

 С това Решение се оставя в сила  Решение № 548 от 19.07.2019 г. постановено по административно дело № 256/2019 г. по описа на Административен съд - Пазарджик, което гласи: „Отменя по жалба на Община Брацигово Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3705 от 21.12.2017 год., с което е наложена финансова корекция  в размер на 1 583 146, 08 лв. без ДДС от стойността на финансова помощ изплатена за заявени за възстановяване разходи по Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на канализационна система на село Козарско, община Брацигово и рехабилитация на пътна мрежа на община Брацигово"". Решението е окончателно.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик