Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Резултати от класиране от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в отдел 165 "б" и 165 "д", м. "Санджака", землище село Равногор

 

02-07-2020

 Резултати от класиране от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в отдел 165 "б" и 165 "д", м. "Санджака", землище село Равногор, съгласно Заповеди с  № РД-354/02.07.2020г. и №РД - 355/02.07.2020г. на Кмета на община Брацигово.  

 

Със заповедите и протокола може да се запознаете в долните линкове.

Изтегли:

Заповед РД - 354

Заповед РД-355

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик