Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Стартира ремонт на ул. Васил Партъчев

 

07-07-2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Ви уведомяваме, че от 08.07.2020г. фирмата изпълнител на проекта ще извършва строителни работи по ул. „Васил Партъчев". Молим живущите на тази улици да преместят МПС, като освободят уличното и тротоарно пространство, за да може строителството да се извършва нормално, без предпоставки за авария и с цел опазване на движимото Ви имущество.

 

Надяваме се на Вашето съдействие и разбиране!

                                                                                              Община Брацигово

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик