Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово набира желаещи за преброители

 

18-09-2020

Община Брацигово набира желаещи за преброители

От 28 септември до 15 октомври в Община Брацигово започва набирането на преброители за преброяването на населението.

Задължителни изисквания към кандидатите  са:

1.      Кандидатите  трябва да са пълнолетни лица.

2.      Да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.

3.      Завършено образование - Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование са с предимство при подбора на кандидати.

4.      Професионален опит - Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

5.      Способност за възприемане и комуникация.

Не е препоръчително за преброители да са лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

Предимство при подбора ще бъдат кандидатите, участвали в предходни преброявания.

От преброителите се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок.  Попълването на преброителни карти средно за 200 - 250 лица е необходимо да се извърши за сравнително кратък срок.  Заплащането ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Преминаването през обучителен курс е задължително. Одобрените кандидати ще сключат граждански договор с НСИ.

Необходими документи:

Заявления (по образец),  автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ удостоверяващ IBAN,

Документите ще се приемат в сграда на Община Брацигово, с адрес: гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов"№6А или в кметствата на Общината.

 

ЙОРДАН ПАВЛОВ

Председател на Общинска преброителна комисия

Изтегли:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Автобиография

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик