Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Благодарствено писмо

 

31-03-2021

ДО 

Г-жа Надежда Казакова

Кмет на Община Брацигово

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАЗАКОВА, 

 

С настоящото писмо бихме искали да изкажем нашата благодарност към Вас и  ръководените от Вас служители в община Брацигово, благодарение на които получихме не само разбиране и съдействие при реализирането на административните дейности, но и професионално и изключително любезно отношение. 

Посещението ни в общината беше свързано с справка и изискване на документация за наш имот в с. Равногор. Служителите, които ни обслужиха и бихме искали да отличим за висок професионализъм и прекрасно отношение са: 

1.    г-жа Жана Ягнина

2.    г-жа Цветелина Атанасова

3.    г-жа Ирена Коева.

От сърце  желаем на Вас и Вашите колеги  добро здраве, благополучие, бодър дух и сила и енергия за преодоляване на всички лични и професионални предизвикателства. 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Радослав Чолаков /П/

Евдокия Христова /П/

Руска Манолова  /П/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик