Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово и Градски исторически музей - Брацигово Ви призовават да участвате, като дадете своята лепта, в преиздаването на една изключително ценна и рядка книга

 

19-02-2013
 

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Брацигово и Градски исторически музей - Брацигово Ви призовават да участвате, като дадете своята лепта, в преиздаването на една изключително ценна и рядка книга:

„Брациговските майстори строители"на Владимир Партъчев и арх.Пейо Бербенлиев.

Поводът да се обърнем към Вас с тази молба е навършването на 180 години от създаването на дюлгерския еснаф в Брацигово  и  170 години  от подписването на устава на дюлгерския еснаф на брациговските майстори строители. Надали има човек в България, който да не е влизал поне веднъж в къща или църква, направена от старите майстори през Възраждането.Много са и онези, които са се потапяли в приятните мигове на уют и спокойствие в тези постройки, бавно овехтели и с мирис на старо, попили в зидовете си столетия и много преживени съдби.

Църквата „св.Неделя" в София, църквата"св.Марина" в Пловдив, църквата „св.Лудовиг" в Пловдив, църквата „св.Богородица" в Пазарджик, църквите в Карлово, Сопот, Батак и Перущица, къщите на знатни за времето люде, като тази на Станислав Доспевски в Пазарджик и много други в Пловдив, Копривщица, Сопот и дори Цариград.Султански сараи, везирски покои, мостове, чешми и манастири, училища и обществени сгради.......

Много са постройките съградени от сръчните ръце на брациговските майстори строители, които обособени в тайфи обхождали обширната тогава Османска империя и разнасяли славата на занаята.

Майстори неуки, но със сърца, очи и ръце на творци, те създават една от най- големите през Възраждането архитектурно-строителна школа - Брациговската.

Днес ние сме горди, че сме наследници на всичките онези над 403 майстори и калфи, които успяват да създадат стройна организация със строг устав, собствен печат, свой таен език /мещровски/. Горди сме, че и днес в града продължават да се съхраняват традициите на   първомайсторите - уста Петко Боз, уста Стою Иванов, уста Кръстю, уста Младен, Никола Троянов, Иван Боянинн, Никола Томчев, Атанас Мечкаров и други и искаме да популяризираме тяхното дело преиздавайки неоценимия труд на Вл.Партъчев и арх.П.Бербенлиев.

Убедени сме, че образците на Брациговската архитектурно-строителна школа са едни от най-монументалните паметници на Възраждането.Майсторите-строители от Брацигово разпространяват и усъвършенстват типа на трикорабната псевдобазилика, която е главна схема на градеж до Освобождението.Най-силни в култовата архитектура, те въвеждат подпокривното пространство в църквите с цел олекотяване и заздравяване на конструкциите.Самият Колю Фичето е чиракувал при нашите майстори и по- късно когато самият той станал известен, винаги поддържал връзки със своите първоучители и се допитвал до тях.

За да стане обаче всичко това достояние на широката общественост е нужно повторното издание на книгата „Брациговските майстори - строители", която излиза един единствен път през далечната 1963 год.

Надяваме се нашата инициатива да намери разбиране сред Вас и в навечерието на 180 години от създаването на дюлгерския еснаф в Брацигово  да държим в ръце новото издание на произведението и да можем да обновим музея на архитектурната школа в Брацигово.

Сметката за набиране на парични средства е :

 

ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР. ПЕЩЕРА

IBAN: BG 98 SOMB 91308430490044
BIC: SOMBBGSF
Код - дарения от страната - 445100
Код - дарения от чужбина - 445200

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик