Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Трима младежи са назначени в Община Брацигово по програма "Старт на кариерата"

 

28-10-2013
Те ще заемат експертни длъжности в администрацията от 21.10.2013 г.  за срок 9 месеца.

"Старт на кариерата" дава възможност на безработни младежи, които нямат професионален опит и трудови навици, да придобият трудов стаж и професионален опит. Целта е да се улесни прехода между образование и заетост.

Работните места и процедурата са одобрени от Министерството на труда и социалната политика. Месечното възнаграждение на младежите е осигурено от държавния бюджет.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик