Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Стартира етап 3.3 на Проект "Подкрепа за достоен живот"

 

04-11-2013

 

    

       

  

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект "Подкрепа за достоен живот"

(социална услуга „Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че стартира Етап 3.3 на Проект "Подкрепа за достоен живот", чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Брацигово, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент".

Реализиране на етап 3.3 ще се осъществи както следва:

Етап 3.3: Документи се подават от 11 до 15 ноември 2013 г.;  

     Предоставяне на социалната услуга - след 02.01.2014 година, съобразно ресурсната възможност на общината /района/ в хода на услугата.

v Подаването на документи за включване в Проекта за Етап 3.3 се извършва в община Брацигово, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес)

Повече информация за етапа и необходимите документи може да намерите тук

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик