Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Проект за изменение и допълнение на „Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

13-01-2014
 

Кмета на Община Брацигово внесе до ОбС предложения за изменение и допълнение на „Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси и с оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени се предлага настоящия проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово. С предложението и мотивите може да се запознаете тук. 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик