Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

 

17-04-2014

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
През април, когато природата се събужда за
живот, а слънцето стопля душите ни, настъпва
най-хубавият християнски празник - Великден.
Това е празник на Възкресението, на победата
на доброто над злото, на живота над смъртта.
Нека с отворени сърца посрещнем този светъл
ден. Нека си пожелаем здраве, благополучие и изпъл-
нени с безкрайна радост Великденски празници.
Нека има мир и любов в душите и сърцата ни!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,
ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик