Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН – 2014„

 

26-04-2014

Община Брацигово ще се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден „ 2014. В почистването участваха жителите от гр. Брацигово и всички села от общината. Обектите, които ще се почистват са:
В град Брацигово са взели участие - Общинска администрация, Домашен социален патронаж, Дневен център за възрасти хора, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Читалище „Васил Петлешков„ „Туристическо дружество - Брацигово", училища, детски градини и доброволци
Общият брой участници - 70 човека.
Почистени са: местността Грамадите, обект Банята, входни и изходни артерии, обекти детски градини и училища , екоппътеки, местността „ Шипковица", „Бальовица , Римски път, пътят за с. Розов, ул. „Слави Дишлянов" - междублоково пространство, ромска махала, Дялево дере, Райчов мост.
Подсигурена е и нужната техника за почистване. Отпадъците, които са събрани са битови и строителни. Отпадъците ще се депонират на депото в местността „ Клисура „ - Брацигово. Количеството извозен отпадък - 60 тона.

В село Бяга взеха участие - Кметство Бяга, ЦДГ „ Вела Пеева „ , ОУ „Христо Ботев", доброволци, Ловна дружина - Бяга.
Общ брой участници - 110 човека
Почистени са моста на главен път Брацигово - Капитан Димитриево, пешеходен мост „ Пеева Фабрика", мост до козарника, разклона на главен път Пловдив/ Пещера, Района на помпена станция, парка в централната част на селото, парк за отдих около реката, района около стадиона и гробищен парк, района на жп гара, района около кметството, района около микроязовира.
Подсигурена е нужната техника за почистване. Отпадъците, са битови, строителни и растителни - 50 тона.

В села Козарско взеха участие в почистването - кметство Козарско, Ловна дружинна, Народно Читалище „ Съгласие" и доброволци .
Общ брой участници 63 .
Почистени са улици, централната част на село, района около жп гарата , кът за отдих в района на читалището. Подсигурена е техника за извозването на отпадъците, както собственост на кметството така и собственост на физически лица (доброволци). Количеството извозени отпадъци - 27 тона.

В село Исперихово взеха участие - Кметство Исперихово, НЧ „ св.св. Кирил и Методи", ОДЗ „ Йордан Шопов „, ОУ „ Христо Ботев„.
Общо брой участници - 40 .
Почистени са централните улици на селото, входните и изходните артерии, главен път гр. Пещера - гр. Пловдив.
Количеството извозени отпадъци - 10 тона

В село Жребичко взеха участие - Кметство Жребичко и доброволци.
Общо брой участници - 17
Всички живущи в селото ще се включат в почистването на суха растителност, както и хигиенизиране в собствените дворове. Отпадъците ще се сортират и изхвърлят в наличните контейнери. Количеството извозени отпадъци - 3 тона

В село Равногор взеха участие - Кметство Равногор и доброволци.
Общо брой участници 35 .
Почистени са - пътят от с. Равногор до летовище „ Васил Петлешков", пътят от с. Равногор до местността „ Куртлоджа", Надина Чешма към с. Равногор, местността„ Св. Илия " и „Червената скала „
Подсигурена е нужната техника за почистване. Количеството събрани отпадъците - 12 тона

Летовище „ Васил Петлешков „ - доброволци.
Общ брой участници - 10
Почистени ще бъдат - централните площи на летовището и входните артерии.
Количеството събрани отпадъците - 2 тона

В село Розово взеха участие - Кметство Розово и доброволци (бивши учители).
Общо брой участници 20 .
Почистени ще бъдат Социално педагогически интернат „ Георги Бенковски „
Количеството събрани отпадъците - 5 тона

КОЛИЧЕСТВО ИЗВОЗЕН ОТПАДЪК - 169 ТОНА
ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ - 365 човека
Извозването на отпадъците започна от 24, 25 и 26 април

Снимки може да видите тук. 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик