Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Приключи подбора на потребители за ползване на социална услуга "Обществена трапезария "

 

30-09-2015

Приключи подбора на  потребители за ползване на социална услуга  "Обществена трапезария". Комисия назначена от кмета на общината разгледа и оцени  всички постъпили заявления, съгласно предварително разработени критерии. Постъпили са общо  94  бр. заявления за ползванена социалната услуга, но само 80 човека ще се възползата от нея.Услугата ще се предоставя от 01 октомври  до 31 декември 2015г. Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж" - Брацигово.

 

Изтегли:

Списък на одобрените потребители

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик