Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ СРОКА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС Е 10.10.2015г. В ТАЗИ ВРЪЗКА ФРОНТ ОФИСА НА ОБЩИНАТА ЩЕ РАБОТИ И ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГРАД БРАЦИГОВО И ЗА КМЕТСТВАТА

 

09-10-2015
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ СРОКА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС Е 10.10.2015г. В ТАЗИ ВРЪЗКА, ФРОНТ ОФИСА НА ОБЩИНАТА ЩЕ РАБОТИ НА 10.10.2015 /СЪБОТА/  ДО 17:00ч. И ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГРАД БРАЦИГОВО И КМЕТСТВАТА.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик