Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

“Да изчистим България заедно – 2016”

 

27-05-2016

      Най-мащабната доброволческа акция в България - "Да изчистим България заедно", продължава и през 2016 година, като част от Глобалното гражданско движение Let's Do It World. И тази година bTV Media Group, Министерството на околната среда и водите, неправителствени организации и други институции призовават малки и големи да станат част от най-масовото почистване у нас, което ще се осъществи на 4 юни в цялата страна, за шести пореден път. Решението за датата е продиктувано от желанието да посрещнем Световния ден на околната среда 5 юни в по-чиста България.

Във връзка с провеждане на кампания „Да изчистим България заедно", определеният ден за национално почистване е 04 юни 2016 година. Община Брацигово също ще се включи в кампанията.  За добрата организация на акцията за почистване на общината, служители от Общинска администрация  извършват инвентаризация на замърсените места  и райони за почистване. 

        Приканваме всеки, който е мотивиран да участва, да се включи в почистването на 04 юни 2016г. Чувалите със събраните отпадъци е необходимо да се слагат до контейнерите или кофите за битови отпадъци, след което ще се извърши транспортирането им до общинско депо за неопасни отпадъци Брацигово с техника от Община Брацигово.

     Забранява се изхвърлянето на отпадъци в насипно състояние по тротоари и улици!    

    Желаещите да участват в кампанията е необходимо да се регистрират в сградата на общинска администрация Брацигово, стая № 18.

             За добра координация е необходимо гражданите да подават заявки до Общинска администрация  Брацигово за извозването до общинското депо на чувалите със събрани от тях  битови отпадъци: тел: 03552 / 20-65

    Призовават се  гражданите на Община Брацигово да вземат активно участие в инициативата!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик