Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО – 2016„ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

10-06-2016

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА  

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО - 2016„  

В  ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

       Община Брацигово се включи в инициативата „ Да изчистим  България заедно-2016".  В почистването  участваха  жителите от  гр. Брацигово и всички села от общината. Обектите, които се почистиха  са:

 

В град Брацигово участваха - Общинска администрация, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, училища, детски градини и доброволци, Туристическо дружество - Брацигово, Градски исторически музей .

Общият брой участници -  100 човека.

Почистени  обекти :  летовище „Васил Петлешков" , училищен двор на СОУ „ Народни Будители", двор на ОДЗ „ Здравец", парк „ Банята", местност „ Бальовица", района около градски исторически музей.

Събрани отпадъци - 13 тона

 

В село Бяга участваха  - Кметство Бяга, ЦДГ „ Вела Пеева „ , ОУ „Христо Ботев", доброволци.

Общ брой участници - 35 човека

Почистени района : района около кметството,  района около стадиона и гробищен парк, района на жп гара, откритите  водни  канали преминаващи през  населеното място .

Събрани отпадъци - 6 тона

 

В села Козарско участваха - кметство Козарско, Ловнна дружинна, Народно Читалище                                      „ Съгласие" и  доброволци .

Общ брой участници  20  .

Почистени райони : район  Централен , детска площадка, местността „Парка" . Подсигурена бе техника за извозването на отпадъците до депото в гр. Брацигово.

Събрани отпадъци - 4 тона

 

В село Исперихово участваха  - Кметство Исперихово, НЧ „ св.св. Кирил и Методи",                            ОДЗ „ Йордан Шопов „, ОУ „ Христо Ботев„.

Общо брой участници - 45 .

Почистени райони : централните улици на селото, входните и изходните артерии, главен път гр. Пещера - гр. Пловдив,  района около детската градина и учелищен двор.

Събрани отпадъци - 5 тона

 

В село Равногор  участваха- Кметство Равногор и доброволци.

Общо брой участници 30 .

Почистени райони -  пътят от с. Равногор до летовище „ Васил Петлешков", пътят от с.Равногор до местността „ Куртлуджа", „ Надина Чешма", местността„ Св. Илия " „Червената скала „ и „Бекови скали".

Събрани отпадъци - 4 тона

 

ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ -  230 човека,

Общо събрани отпадъци 31 тона.

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик