Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПЪРВИЯТ саниран блок в област Пазарджик, община Брацигово с европейски пари вече готов.

 

14-07-2016

Със заповед №РД-19-1144/05.07.2016 г. на зам-началника на ДНСК гр. София бе назначена държавно приемателна комисия за строеж: "Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. „Слави Дишлянов"№25-27 гр. Брацигово, която на 11.07.2016 г. въз основа на своя оглед  и представените документи, разискванията на нейното заседание и становища на членовете й  даде заключение за съответствието на строежа.

Кметът, г-н Петко Петков отбеляза, че градът е сред първенците в област Пазарджик по изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" при която цялото финансиране е осигурено от държавата. Реално програмата стартира на 15.02.2015 г. с ПМС № 18  на Министерския съвет. Не лесна бе задачата на собствениците на апартаменти, на община Брацигово и на област Пазарджик за да се стигне до тук.  Но си струваше усилията.Ремонтните дейности по първия блок са напълно завършени. Освен изолация на фасадата, изцяло е подменена дограмата на апартаментите, обновени са и общите части на сградата, избените помещения. Строително-монтажните работи обхванаха и 2-та входа на блока на ул. „Слави Дишлянов„ №25-27. В обновената сграда живеят над 40 души, чиито апартаменти са санирани напълно безплатно. "С мерките изпълнени в тази сграда, очакваме 50% намаление на разхода за енергия", съобщи Кметът на Общината г-н Петков. Освен ползите за хората, с изпълнението на програмата ще се реши и проблемът с визията на кварталите, като цветът на изолацията ще бъде уеднаквен. „  С пита и мед доволни собственици посрещнаха комисията на 11.07.2016 г. и си пожелаха много здраве и дълъг живот в обновеният им общ дом. Следващият месец се очаква да завършат и строително -ремонтните работи по блока на ул. „Ангел Попов" № 1. В град Брацигово предстои да бъдат санирани още 3 блока, в които са регистрирани в сдружения на собствениците и за които община Брацигово  е представила документи  в  "Българската банка за развитие" гр. София за сключване на договори за финансиране.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик