Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово набира кандидати за сформиране на доброволни формирования, които да участват в предотвратяването и овладяването на бедствия.

 

03-02-2017

О Б Я В А !!!

  В съответствие със Закона за защита при бедствия и аварии и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Община Брацигово набира кандидати за сформиране на доброволни формирования, които да участват в предотвратяването и овладяването на бедствия.

 

На доброволците ще бъде осигурена необходимата екипировка и оборудване, както и възнаграждения съгласно наредбата за реда за създаване на доброволни формирования. Практическо и теоретично обучение от служители на ПБЗН и МВР.

 

Подробна информация може да получите в сградата на Община Брацигово стая №4 или на телефон 0894689386. Димитър Димитров главен специалист Отбранително мобилизационна подготовка и Защита на населението.       

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик