Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С ъ о б щ е н и е На основание чл.15, ал. 1, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

17-05-2017

 

         На основание  чл.15, ал. 1,  т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

 Община Пазарджик Ви уведомява за :

 

„Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик", обл. Пазарджик

 

         Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България" № 2, гр. Пазарджик

          

С Решение № ПК-07-ЕО/2017 г. на РИОСВ - Пазарджик е решено да не се извършва екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик включващи общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Лесичево и Батак 2016-2020г.", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Изтегли:

РЕШЕНИЕ ЕО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик