Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Кампания „Познавате ли риска си от остеопороза?“

 

06-12-2017

Място:  Община БРАЦИГОВО    Дата:06.12.2017

В рамките на националната инициатива „Познавате ли риска си от остеопороза?", организирана от Асоциация „Жени без остеопороза", на 06.12.2017 г. със съдействието на Община БРАЦИГОВО  се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костната плътност.

В инициативата се включиха  18 жени. По възрастово разпределение във възрастовата група от 51 до 60 г. има 2 случая на остеопения  и 3 случая на остеопороза; във възрастовата група над 61 г. има 7 случая на остеопения и 3 случая на остеопороза .

Световната статистика сочи, че една от всеки две жени и един от всеки пет  мъже над 50 г. възраст ще получи остеопорозна фрактура до края на своя живот в случай, че не се вземат  навременни мерки, които освен лечение включват и промени в начина на живот като прием на витамин Д и диета, богата на калциеви храни, както и подходяща физическа активност. За запознаване с тези промени ще продължи работата с хората  в риск от заболяването, които могат да се включат в информационните събития, организирани от Асоциация „Жени без остеопороза" , а на методическо ниво перспективите са да се разработят програми за навременна профилактика и лечение съгласно препоръките на експерти от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, които включват:                                                                                                                                                                                                                               

-   Провеждане на информационни кампании, насочени към рисковите групи;

-    Осигуряване на възможност за скринингови изследвания за рисковите контингенти ежегодно;

-  Включване на лицата с установен риск от остеопороза в профилактични програми, включващи редовна физическа активност /по възможност на открито/;

-  Разработване на програми за обучение на хората в риск  и техни близки с цел адаптиране на битовата среда за намаляване на риска от падания;

-   Проследяване на установените лица с риск от остеопороза и остеопения с цел ранно започване на лечение  и проследяване на ефекта от лечението.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик