Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

МРРБ започва процедура за отчуждаване на части от имоти - частна собственост.

 

28-08-2018
МРРБ започва процедура за отчуждаване на части от имоти - частна собственост.С Обявлението и Решението наМинистерси съвет поже да се запознаете на долния линк.

Изтегли:

Обявление и Ре;ение

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик