Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД- 665/30.10.2018 г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

 

31-10-2018
Заповедта може да бъде изтеглена от долният линк.

Изтегли:

Заповед № РД- 665/30.10.2018 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик