Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На 02.11.2018 г. от 11.00 часа Кметът на община Брацигово Петко Петков проведе среща с вр. и.д. директор на ТП Горско стопанство гр. Пещера инж. Пенка Балабанова.

 

02-11-2018

На 02.11.2018 г. от 11.00 часа Кметът  на община Брацигово Петко Петков  проведе среща с вр. и.д. директор на ТП Горско стопанство гр. Пещера инж. Пенка Балабанова и кметовете по населени места, на която се обобщи изпълнените до момента заявления за закупуване на дърва от временен склад и самодобив, както следва:

 

гр. Брацигово

-          Дърва от склад - 65,5 %

-          Дърва - самодобив - 42,5%

с. Розово

-              Дърва от склад - 72 %

-              Дърва - самодобив - 51,4%

с.Равногор

-              Дърва от склад - 84 %

-              Дърва - самодобив - 80%

с.Козарско

-              Дърва от склад - 87,3 %

-              Дърва - самодобив - 100%

с.Исперихово

-              Дърва от склад - 71,4%

-              Дърва - самодобив - 55.9%

с.Бяга

-              Дърва от склад - 41,3 %

-              Дърва - самодобив - 57%

с. Жребичко

-              Дърва от склад - 87,5%

-              Дърва - самодобив - 92,5%

Към момента все още продължава снабдяването с дърва на местното население.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик