Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Важно съобщение от отдел „Местни данъци и такси СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК - Юридически лица

 

07-11-2018

 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на

община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН/

БУЛСТАТ

Вид на

задължението

1.

АУЗД6303000036-1/17.08.2018г.

СПЕСИМА ООД

ЕР.СОФИЯ, БУЛ. "АСЕН ЙОРДАНОВ" No 9

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУЗД6303000037-1/17.08.2018г.

САЛ-ТРЕЙД ЕООД

ГР.СОФИЯ,Ж.К.

ВРЪБНИЦА,БЛ.530,АП.63,ЕТ.6

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУЗД6303000050-1 /22.08.2018г.

КУПРУМ- УЗУНОВ , ЗЛАТЕВА С-ИЕ

ЕР.ПЛОВДИВ,БУЛ.СВОБОДА №11 ,АП.З,ЕТ.З

*********

ДНИ и ТБО

4.

АУЗД6303000053-1 /22.08.2018г.

САМАС-ООД

ЕР.АСЕНОВЕРАД,УЛ.ПИРОТСКА

№3

*********

ДНИ и ТБО

5.

АУЗД6303000099-1/31.08.2018г.

ЕТ ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ

гр. СМОЛЯН,УЛ.ИВАН КАРАСТОЙКОВ №10

*********

ДНИ и ТБО

6.

АУЗД6303 0000100-1/31.08.2018г.

СЕВДАЛИС ЕООД

ЕР.ХАСКОВО,УЛ.БАЧО КИРО №9А

*********

ДНИ и ТБО

7.

АУЗД63030000129-1/25.09.2018г.

АТЛАНТИК БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ КОРПОРЕЙШЪН БЪЛЕАРИЯ ЕООД

ЕР.БОТЕВЕРАД,УЛ.БЪЛЕ АРИЯ No 7, вх. Б, ет. 1

*********

ДНИ и ТБО

8.

АУЗД63030000130-1/25.09.2018г.

ЕТ ФИТОФАРМ- ДИМО ВЪЖАРОВ

ЕР.ПЛОВДИВ,Ж.К.ТРАКИЯ

БЛ.23,ВХ.Г,ЕТ.8,АП.23

*********

ДНИ и ТБО

9.

АУЗД63030000131-1 /25.09.2018г.

ТЕМПОСТРОЙ 99 - ЙОРДАН СЛАВЧЕВ

ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.ДЪБРАВА №2

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУЗД63030000139-1/26.09.2018г.

ЙОАНИС

МИТИЛИНАКИС

ГР.САНДАНСКИ,УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №15

*********

МПС

 


№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН/

БУЛСТАТ

Вид на

задължението

11

АУЗД63030000140- 1/26.09.2018г.

"БУЛФОРЕСТ-2006"АД

ЕР.СМОЛЯН,БУЛ.БЪЛЕ АРИЯ №24,ЕТ.4

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУЗД63030000141- 1/26.09.2018г.

БАЛКАН БИОХЕРБ

С.ИСПЕРИХОВО/УЛ.ЧЕТИРИНА ДЕСЕТА №2

**********

ДНИ и ТБО

 


Орган по приходите:

Милица Георгиева-Петкоеа-Мл.Експ. "Местни

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик