Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение от отдел ЗГВ.

 

31-01-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Община Брацигово приканва всички собственици на домашни прасета в срок до 30.09.2019 година да се обърнат към официален ветеринарен лекар, с цел запознаването им с основните изисквания  по отношение на отглеждането на прасета за собствена консумация и да регистрират своите прасета в изготвения регистър в сградата на Община Брацигово. 

 

Тел: 03552/20-65

Ангелина Калинова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик