Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в следните горски територий - държавна собственост.

 

04-02-2019
Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в следните горски територий - държавна собственост.

Изтегли:

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в следните горски територий - държавна собственост.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик