Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповеди за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

 

19-04-2019
Заповеди за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1/2 с отдел 175а/165а  на общинска гора "Санджака", землище село Равногор.

Изтегли:

Заповед 165а

Заповед 175а

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик