Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Посещение от експерти на ТП на НОИ

 

08-05-2019

ТП на НОИ - Пазарджик уведомява, че на 22.05.2019 г. от 10.00  до 15.00 часа, в сградата на Младежки дом, ет.2 гр.Брацигово ще се осъществи прием на граждани от мобилни екипи от експерти на ТП на НОИ по график, които ще консултират гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.  Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия" не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.

Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика, могат да се разпечатват и предоставят на гражданите при поискване.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик