Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Стартира Процедура за отдаване под наем за една стопанска година 2019/2020 година

 

03-07-2019

Процедура за отдаване под наем за една стопанска година 2019/2020 година,  без търг или конкурс на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд находящи се на територията на община Брацигово.

 

Документите може да видите в долните линкове.

Изтегли:

Решение

Заповед

Заявление

Заявление цифрово

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик