Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На вниманието на всички пчелари!!!

 

18-07-2019

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

        ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕЛЕКЦИЯ ПЛОВДИВ уведомява всички пчелари да предприемат необходимите мерки, тъй като по железопътната линия и прилежащите й гари, ще се извърши третиране с хербицид за справяне с нежелана плевелна растителност по железопътната линия и гарите, при определения план - график, както следва:

 

Пореден номер

Междугарие/гара

Брой дни

Дата

 

1

КРИЧИМ - БРАЦИГОВО

1

01.08.2019г.

 

2

БРАЦИГОВО - ПЕЩЕРА

1

02.08.2019г.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик