Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ от сдружение за напояване „СТАРА РЕКА“ – с.Бяга, общ.Брацигово

 

02-09-2019

Сдружение за напояване „СТАРА РЕКА" - с.Бяга, общ.Брацигово, обл.Пазарджик  уведомява членовете си, че ще проведе Отчетно - изборно събрание на 25 октомври  2019 година (петък) в сградата на Кметство - Бяга от 18,00 часа.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик