Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Общинска служба "Земеделие" уведомява заинтересованите лица за комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за изготвените проекти за разпределение и регистрите към тях на землищата Исперихово и Козарско от община Брацигово.

 

12-09-2019

Изтегли:

ОБЯВА

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик