Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед на РДГ - Пазарджик и Покана за обществено обсъждане от заинтересованите лица, във връзка с приемането на нов горскостопански план за горите - собственост на община Брацигово.

 

24-09-2019

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик