Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

От 02.12.2019г. започва реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, общ. Брацигово - Етапно строителство

 

29-11-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Уведомяваме гражданите, че от 02.12.2019г. започват изкопни работи по ул. „Васил Левски" от кръстовище на ул. „Грамадите" до „Гробищен парк". Молим за Вашето съдействие, освобождавайки пътното платно и тротоарите от МПС, материали, дърва и други.

Надяваме се на Вашето съдействие и разбиране!

                                                                                 Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик