Община Брацигово logo
Община Брацигово

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 от Закона за публичните финанси общините публикуват на интернет страниците си ежемесечните отчети за изпълнение на бюджетите, включително за сметките за средствата от Европейския съюз.


Отчети за изпълнение на бюджетите през 2017 г. на Община Брацигово

            БЮДЖЕТ 2017

   Решешение №266 от 28.02.2017-Бюджет 2017г.  

Януари 2017г.   Февруари 2017г.   Март 2017г.

 


Отчети за изпълнение на бюджетите през 2016 г. на Община Брацигово

 

Януари 2016г.     Февруари 2016г.      Март 2016г.   Април2016г.   Май 2016г.  

Юни 2016г.    Юли 2016г.   Август 2016г.   Септември 2016г.   Октомври 2016г.  

Ноември 2016г.   Декември 2016г.    Отчет за приходи и разходи-31.12.2016г.

Баланс - 31.12.2016г.


 

Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Брацигово за 2015г. съгласно т.33 и т.34 от ДДС №16/23.12.2015г.

Файловете може да намерите тук

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик