Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Състав

СПИСЪК на общинските съветници

 1. Надежда Борисова Казакова - Председател на Общински съвет
 2. Анета Георгиева Рашайкова
 3. инж.Веселина Любенова Дамова
 4. Георги Василев Кабов
 5. инж.Георги Иванов Трендафилов
 6. Георги Николаев Апостолов
 7. Дима Ангелова Пашкулева
 8. Йордан Райчев Михайлов
 9. инж. Мария Григорова Батаклиева
 10. арх. Младен Димитров Китов
 11. Петър Георгиев Маринов
 12. Стоян Димитров Вълков
 13. Търпена Ангелова Лабова

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик