Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              

            

              

                     

П   О   К   А   Н   А     

 

 

 

                Съобщаваме Ви, че на основание чл.23, ал.1,2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4  от ЗМСМА и  чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и Заповед № РД-259 от 06.11.2019 г. на Стефан Мирев - Областен управител, се свиква заседание на Общински съвет град Брацигово. Заседанието ще се проведе на 15.11.2019г. / петък / от 11.00 часа в Камерна зала на Народно читалище „Васил Петлешков-1874" град Брацигово.

 

При следния проект за дневен ред:

 

 

1.           Избор на Председател на Общински съвет - Брацигово.

 

                   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик