Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

E- портал

Електронни услуги към общината може да заявите през „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги". Моделът представя работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Към всяка услуга има и описание на необхйодимите стъпки и нужните регистрации за подаване на услугите по електронен път.

 

Как да иузползваме Електронни административни услуги - вижте ТУК!!!

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик