Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ «МЕСТНИ ПРИХОДИ»

  20-04-2021

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО ОБЯВЯВА 

  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ «МЕСТНИ ПРИХОДИ»

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

   

  Образование - Висше, степен „Бакалавър";

  Предпочитани специалности - „Икономика", „Стопански дейности",  „Финанси" ;

  Професионален опит - 4 години

   

  Необходими документи:

   

  Заявление за участие в подбор.

  Автобиография.

  Копие от диплома за завършено образование.

  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж и професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка и др.)

  Копия на документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

   

  Място и срок за подаване на документите:

  Документите за участие се представят в срок до 17,00 часа на 26.04.2021 г.

  на адрес Община Брацигово ул.„Атанас Кабов" № 6А

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик