Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

 

03-06-2021
Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг" ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата час
от до
1 1000366031 НП съхранение на отпадъци ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. . 0, НП м.Грамадите 4329857 04.06.2021 09:00 17:00
2 1000366031 НП ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. . 288, НП 4297093 04.06.2021 09:00 17:00
3 1000366031 МАГАЗИН ЕВЕРЕСТ ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.ПЕТЛЕШКОВ 28, *1 3175063 04.06.2021 09:00 17:00
4 1000366031 ПАВИЛИОН БРАЦИГОВО ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.ПЕТЛЕШКОВ 1, 2 3166019 04.06.2021 09:00 17:00
5 1000366031 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА БРАЦИГОВО ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. В.ПЕТЛЕШКОВ 0, 3166441 04.06.2021 09:00 17:00
6 1000366031 НП ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. . 06207, НП 4208114 04.06.2021 09:00 17:00
  При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.


С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик